Thay thế lọc nhiên liệu (Sưu tầm)

11-04-2014

Lọc nhiên liệu trên xe được sử dụng để giữ sạch sẽ cho hệ thống phun nhiên liệu tránh hiện tượng nghẹt kim phun và áp lực phun thay đổi. Lọc nhiên liệu nên được thay sau khoảng 40.000- 50.000 km phụ thuộc vào điều kiện sử dụng.

Lọc nhiên liệu trên xe được sử dụng để giữ sạch sẽ cho hệ thống phun nhiên liệu tránh hiện tượng nghẹt kim phun và áp lực phun thay đổi. Lọc nhiên liệu nên được thay sau khoảng 40.000- 50.000 km phụ thuộc vào điều kiện sử dụng.

Đầu tiên là xác định và nhận dạng lọc nhiên liệu, tất cả các xe thì khác nhau như vậy bạn có thể phải nhìn xung quanh để tìm nó. Một vài xe thì ở dưới nắp ca pô như một số xe máy dầu hiện nay và một số khác thì ở phía dưới gầm xe như ví dụ ở dưới đây.

Bước 1: Vị trí lọc nhiên liệu

Nếu không chắc chắn về vị trí của lọc nhiên liệu có thể tham khảo sách hướng dẫn sữa chữa....

Xem tiếp click vào đây: www.thegioioto.com.vn/autos/Article.aspx